رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشایی مدارس از اول مهرماه

بازگشایی مدارس از اول مهرماه «حسینی» معاون وزیر آموزش و پرورش: مقرر شد با رعایت همه شیوه‌نامه‌های بهداشتی و آموزشی مدارس کشور از اول مهرماه بازگشایی شوند. برای تامین سلامت دانش آموزان، واکسن کرونا به معلمان در مردادماه تزریق خواهد شد. برای بازگشایی مدارس پروژه مهر با توزیع کتب درسی، برنامه سنجش سلامت جسمانی، آمادگی […]

بازگشایی مدارس از اول مهرماه

«حسینی» معاون وزیر آموزش و پرورش:

مقرر شد با رعایت همه شیوه‌نامه‌های بهداشتی و آموزشی مدارس کشور از اول مهرماه بازگشایی شوند.

برای تامین سلامت دانش آموزان، واکسن کرونا به معلمان در مردادماه تزریق خواهد شد.

برای بازگشایی مدارس پروژه مهر با توزیع کتب درسی، برنامه سنجش سلامت جسمانی، آمادگی تحصیلی و ساماندهی معلمان، انتصاب مدیران و آماده سازی ۱۴ هزار کلاس درس در حال اجرا است.