رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روایت احمد زید آبادی از تماس دفتر ابراهیم رئيسی با وی

روایت احمد زید آبادی از تماس دفتر ابراهیم رئيسی با وی احمد زیدآبادی فعال سیاسی ملی‌مذهبی گفته از طرف دفتر ابراهیم رئیسی تماس گرفته‌ و از وی خواسته اند انتقاد، نظر و پیشنهادهایش را به رئیس جمهور منتخب بدهد. این «فعال سیاسی با مواضع انتقادی تند علیه نظام» از این تماس استقبال کرده و نوشته […]

روایت احمد زید آبادی از تماس دفتر ابراهیم رئيسی با وی

احمد زیدآبادی فعال سیاسی ملی‌مذهبی گفته از طرف دفتر ابراهیم رئیسی تماس گرفته‌ و از وی خواسته اند انتقاد، نظر و پیشنهادهایش را به
رئیس جمهور منتخب بدهد.

این «فعال سیاسی با مواضع انتقادی تند علیه نظام» از این تماس استقبال کرده و نوشته : در جواب تماس گفتم اگر بخواند، چرا که نه؟ تأکید کردند که حتماً می‌خواند. با خود فکر کردم، خب، چه بهتر از این ؟ لذا تصمیم گرفتم با توجه به مجموعه امکانات و محدودیت‌های آقای رئیسی، آنچه را به صلاح کشور و کمک به گذر ایران از این وضعیت اسفبار می‌دانم، به طورِ روشن و بدون هرگونه سانسور، هر از گاهی به صورت مکتوب به دفتر وی بفرستم و چنان‌چه به اندازۀ مثقالی هم مؤثر افتد، خالی از ارزش نخواهد بود.

زیدآبادی افزوده از آن‌جا که در این تماس گفته شد قرار است از همه صاحب‌نظران در زمینه‌های مختلف نظرخواهی شود، امیدوارم این خود نشانه‌ای از تحولی عملی در رویکرد زمام‌داری در کشور باشد.