رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدیدترین مقررات مسافران ورودی به ایران اعلام شد

جدیدترین مقررات مسافران ورودی به ایران اعلام شد سازمان هواپیمایی کشوری: مسافران ورودی به ایران از مبادی کشورهای حوزه اتحادیه اروپا (EU) که دارای کارت واکسیناسیون کووید ۱۹ بوده و از آخرین نوبت واکسن آنها ۱۵ روز گذشته باشد، جهت ورود به ایران از انجام تست PCR معاف خواهند بود. ارائه کارت واکسیناسیون و رعایت […]

جدیدترین مقررات مسافران ورودی به ایران اعلام شد

سازمان هواپیمایی کشوری:
مسافران ورودی به ایران از مبادی کشورهای حوزه اتحادیه اروپا (EU) که دارای کارت واکسیناسیون کووید ۱۹ بوده و از آخرین نوبت واکسن آنها ۱۵ روز گذشته باشد، جهت ورود به ایران از انجام تست PCR معاف خواهند بود.
ارائه کارت واکسیناسیون و رعایت مابقی بندهای بخشنامه شماره ۱۲۲۶/م‌ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ الزامی است.