رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای رویترز: ایران دسترسی آژانس به تاسیسات نطنز را محدود کرده است

ادعای رویترز: ایران دسترسی آژانس به تاسیسات نطنز را محدود کرده است خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع دیپلماتیک مدعی شد ایران پس از اقدام خرابکارانه اخیر در سایت هسته‌ای نطنز، دسترسی بازرسان آژانس به این مرکز را به دلایل امنیتی محدود کرده است.

ادعای رویترز: ایران دسترسی آژانس به تاسیسات نطنز را محدود کرده است

خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع دیپلماتیک مدعی شد ایران پس از اقدام خرابکارانه اخیر در سایت هسته‌ای نطنز، دسترسی بازرسان آژانس به این مرکز را به دلایل امنیتی محدود کرده است.