رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار رئیس سازمان هواپیمایی به شرکت‌های هواپیمایی متخلف

هشدار رئیس سازمان هواپیمایی به شرکت‌های هواپیمایی متخلف رئیس سازمان هواپیمایی: افزایش قیمت بلیت هواپیما در روزهای اخیر غیرقانونی و بدون هماهنگی با سازمان هواپیمایی بوده است دهقانی زنگنه: اگر شرکت‌های هواپیمایی به تذکرات توجه نکنند به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد.

هشدار رئیس سازمان هواپیمایی به شرکت‌های هواپیمایی متخلف

رئیس سازمان هواپیمایی: افزایش قیمت بلیت هواپیما در روزهای اخیر غیرقانونی و بدون هماهنگی با سازمان هواپیمایی بوده است

دهقانی زنگنه: اگر شرکت‌های هواپیمایی به تذکرات توجه نکنند به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد.