رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یکی از فرماندهان موثر در ترور حاج قاسم، کشته شد

یکی از فرماندهان موثر در ترور حاج قاسم، کشته شد عطاالله مهاجرانی نوشت: ژنرال جیمز ویلیس فرمانده نیروهای ویژه اسب سرخ، که در عملیات شهادت شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس نقش موثر داشت، شنبه در پایگاه هوایی العدید در قطر، به تعبیر پنتاگون در حادثه غیر رزمی کشته شد.

یکی از فرماندهان موثر در ترور حاج قاسم، کشته شد

عطاالله مهاجرانی نوشت:

ژنرال جیمز ویلیس فرمانده نیروهای ویژه اسب سرخ، که در عملیات شهادت شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس نقش موثر داشت، شنبه در پایگاه هوایی العدید در قطر، به تعبیر پنتاگون در حادثه غیر رزمی کشته شد.