رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوت ۱۲۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

فوت ۱۲۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۱۳۸۳۶ بیمار جدید

فوت ۱۲۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۱۳۸۳۶ بیمار جدید