رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت سینماها در پی قرمز شدن تهران

آخرین وضعیت سینماها در پی قرمز شدن تهران مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی: سینماهای هر شهر تابع رنگ‌بندی کرونایی هستند و وضعیت فعالیت سینماهای سراسر کشور بنا بر وضعیت کرونایی هر استان و شهر مشخص خواهد شد. آنچه قطعی است، این است که در این زمینه به طور کامل تابع تصمیمات […]

آخرین وضعیت سینماها در پی قرمز شدن تهران

مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی:

سینماهای هر شهر تابع رنگ‌بندی کرونایی هستند و وضعیت فعالیت سینماهای سراسر کشور بنا بر وضعیت کرونایی هر استان و شهر مشخص خواهد شد. آنچه قطعی است، این است که در این زمینه به طور کامل تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستیم.