رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران تایید شد

اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران تایید شد سخنگوی شورای نگهبان از تایید اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان از تایید اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران خبر داد.