رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت ادارات در وضعیت قرمز کرونایی در استان تهران

ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت ادارات در وضعیت قرمز کرونایی در استان تهران معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران با ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت ادارات در وضعیت قرمز کرونایی در استان تهران تاکید کرد: عدم اجرای دقیق بخشنامه دورکاری در وضعیت قرمز کرونایی، نقض قوانین است.

ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت ادارات در وضعیت قرمز کرونایی در استان تهران

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران با ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت ادارات در وضعیت قرمز کرونایی در استان تهران تاکید کرد: عدم اجرای دقیق بخشنامه دورکاری در وضعیت قرمز کرونایی، نقض قوانین است.