رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرط بازگشایی مدارس در سال تحصیلی پیش‌رو / اعلام مشمولین دریافت واکسن فرهنگیان

شرط بازگشایی مدارس در سال تحصیلی پیش‌رو / اعلام مشمولین دریافت واکسن فرهنگیان وزیر آموزش‌وپرورش: اگر در مهر ۱۴۰۰ ما با وضعیتی روبه‌رو شدیم که ایمنی جمعی ایجاد شده باشد، حضور دانش‌آموزان مخاطره نداشته باشد و مسئولان بهداشت تأیید کنند، آموزش را حضوری برگزار می‌کنیم. معلمان، کادر مدارس، مشاوران، مربیان تربیتی و در مجموع حدود […]

شرط بازگشایی مدارس در سال تحصیلی پیش‌رو / اعلام مشمولین دریافت واکسن فرهنگیان

وزیر آموزش‌وپرورش:

اگر در مهر ۱۴۰۰ ما با وضعیتی روبه‌رو شدیم که ایمنی جمعی ایجاد شده باشد، حضور دانش‌آموزان مخاطره نداشته باشد و مسئولان بهداشت تأیید کنند، آموزش را حضوری برگزار می‌کنیم.

معلمان، کادر مدارس، مشاوران، مربیان تربیتی و در مجموع حدود ۹۲۰ هزار نفر در ارتباط با مدرسه و دانش آموزان هستند که طبق هماهنگی با وزارت بهداشت قرار است در مرداد واکسینه شوند.