رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۵۹۶ کشته در حوادث جاده‌ای طی دو ماه نخست ۱۴۰۰

۲۵۹۶ کشته در حوادث جاده‌ای طی دو ماه نخست ۱۴۰۰ براساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، در حوادث رانندگی دو ماهه نخست امسال دو هزار و ۵۹۶ نفر جان خود را از دست دادند که از این تعداد دو هزار و ۸۹ نفر مرد و ۵۰۷ نفر زن بودند.

۲۵۹۶ کشته در حوادث جاده‌ای طی دو ماه نخست ۱۴۰۰

براساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، در حوادث رانندگی دو ماهه نخست امسال دو هزار و ۵۹۶ نفر جان خود را از دست دادند که از این تعداد دو هزار و ۸۹ نفر مرد و ۵۰۷ نفر زن بودند.