رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لزوم رفع موانع اداری در مسیر فعالیت های اقتصادی

لزوم رفع موانع اداری در مسیر فعالیت های اقتصادی دکتر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: کالاهای اساسی و ضروری، تولید و به میزان کافی تامین و وارد شده است. با رفع مشکلات تامین و ترخیص، کالاهای ضروری باید با سرعت در دسترس مصرف کنندگان و مردم قرار گیرد. تجار و بازرگانان به هیچ […]

لزوم رفع موانع اداری در مسیر فعالیت های اقتصادی

دکتر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

کالاهای اساسی و ضروری، تولید و به میزان کافی تامین و وارد شده است.

با رفع مشکلات تامین و ترخیص، کالاهای ضروری باید با سرعت در دسترس مصرف کنندگان و مردم قرار گیرد.

تجار و بازرگانان به هیچ وجه نباید در مسیر فعالیت های اقتصادی خود درگیر موانع اداری شوند.

دولت وظیفه خود می داند برای صادرکنندگان و واردکنندگان متعهد کشور مشوق هایی در نظر بگیرد.