رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت اعزام سربازان در ایام شیوع ویروس کرونا

آخرین وضعیت اعزام سربازان در ایام شیوع ویروس کرونا سردار مهری ، رئیس سازمان وظیفه عمومی: تاکنون هیچ سربازی در پادگان‌ها آموزشی به علت بیماری کرونا فوت نکرده است. سربازان قبل از اعزام تب سنجی و وضعیت ظاهری آن‌ها معاینه می شوند و کسانی که دچار هرگونه بیماری باشند از اعزام‌شان جلوگیری شده و در […]

آخرین وضعیت اعزام سربازان در ایام شیوع ویروس کرونا

سردار مهری ، رئیس سازمان وظیفه عمومی:

تاکنون هیچ سربازی در پادگان‌ها آموزشی به علت بیماری کرونا فوت نکرده است.

سربازان قبل از اعزام تب سنجی و وضعیت ظاهری آن‌ها معاینه می شوند و کسانی که دچار هرگونه بیماری باشند از اعزام‌شان جلوگیری شده و در اختیار همه آن‌ها یک پک بهداشتی و ماسک اهداء قرار می گیرد

سه نوع واکسن را همه سربازان قبل از اعزام به خدمت مقدس سربازی تزریق می‌کنند و از تمام زحمات کادر درمان وزارت بهداشت و نیرو‌های مسلح نیز که بخش اعظمی از این عزیزان پزشک‌ها و پرستاران سرباز هستند، قدردان زحمات‌شان هستیم.

در آسایشگاه‌ها، غذاخوری‌ها و محوطه پادگان نیز تمام شیوه نامه‌های بهداشتی رعایت می‌شود.