رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عدم بازگشت ۱۱ میلیارد یورو از تعهدات ارزی ۳۶۳ صادرکننده

عدم بازگشت ۱۱ میلیارد یورو از تعهدات ارزی ۳۶۳ صادرکننده احسان قمری دبیر کمیته اقدام ارزی: ۳۶۳ صادرکننده ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند. این تعداد از صادرکنندگان ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند که ۶۵ درصد کل تعهدات ارزی […]

عدم بازگشت ۱۱ میلیارد یورو از تعهدات ارزی ۳۶۳ صادرکننده

احسان قمری دبیر کمیته اقدام ارزی:

۳۶۳ صادرکننده ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند.

این تعداد از صادرکنندگان ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند که ۶۵ درصد کل تعهدات ارزی ایفا نشده را به خود اختصاص داده‌اند.

از مجموع ۲۴ هزار و ۶۹۸ صادرکننده، ۲۴۳ نفر بین پنج تا ۱۰ میلیارد یورو تعهد معوق داشته‌اند که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور پرداخت نکرده اند.