رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درآمد گمرکی ایران از واکسیناسیون در ارمنستان!

درآمد گمرکی ایران از واکسیناسیون در ارمنستان! در روزهای اخیر تعداد زیادی از ایرانی ها از طریق مرز زمینی به کشور ارمنستان سفر می کنند تا واکسن موثر کرونا را تزریق کنند! همزمان با موج سفر ایرانیان به ارمنستان برای تزریق واکسن کرونا، میزان درآمد مستقيم دولت از سفر هر شهروند ایرانی به ایروان برای […]

درآمد گمرکی ایران از واکسیناسیون در ارمنستان!

در روزهای اخیر تعداد زیادی از ایرانی ها از طریق مرز زمینی به کشور ارمنستان سفر می کنند تا واکسن موثر کرونا را تزریق کنند!

همزمان با موج سفر ایرانیان به ارمنستان برای تزریق واکسن کرونا، میزان درآمد مستقيم دولت از سفر هر شهروند ایرانی به ایروان برای دریافت واکسن مورد توجه قرار گرفته است.

‏بررسی‌ها نشان می‌دهد هر ایرانی که برای واکسن کرونا به ارمنستان می‌رود برای دوز اول ۴۰۰ هزار تومان و برای دوز دوم ۶۰۰ هزار تومان به دولت، به عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت می‌کند /شرق