رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویری از گردشگران ایرانی در صف تزریق واکسن کرونا در ایروان ارمنستان

تصویری از گردشگران ایرانی در صف تزریق واکسن کرونا در ایروان ارمنستان نمکی: در آینده‌ای نزدیک خواهید دید که ایران مرکزی برای تنگدستان دنیا که سرمایه‌داران به آنها واکسن نمی‌دهند می‌شود و ایران به‌عنوان مرکز خدمت‌رسانی به محرومان جهانی در مبارزه و مقابله با کووید معرفی می‌شود!

تصویری از گردشگران ایرانی در صف تزریق واکسن کرونا در ایروان ارمنستان

نمکی: در آینده‌ای نزدیک خواهید دید که ایران مرکزی برای تنگدستان دنیا که سرمایه‌داران به آنها واکسن نمی‌دهند می‌شود و ایران به‌عنوان مرکز خدمت‌رسانی به محرومان جهانی در مبارزه و مقابله با کووید معرفی می‌شود!