رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار کرونا در ایران

آخرین آمار کرونا در ایران 🔹مبتلایان جدید: ۱۶۰۲۵ نفر 🔹مجموع بیماران: ۳۲۷۰۸۴۳ نفر 🔹جانباختگان جدید: ۱۵۷ نفر 🔹مجموع جان‌باختگان: ۸۴۹۴۹ نفر 🔹مجموع بهبود‌یافتگان: ۲۹۴۰۸۷۴ نفر 🔹مجموع واکسن تزریق‌ شده: ۶۴۷۶۳۲۰ دُز

آخرین آمار کرونا در ایران

🔹مبتلایان جدید: ۱۶۰۲۵ نفر
🔹مجموع بیماران: ۳۲۷۰۸۴۳ نفر
🔹جانباختگان جدید: ۱۵۷ نفر
🔹مجموع جان‌باختگان: ۸۴۹۴۹ نفر
🔹مجموع بهبود‌یافتگان: ۲۹۴۰۸۷۴ نفر
🔹مجموع واکسن تزریق‌ شده: ۶۴۷۶۳۲۰ دُز