رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هایکو ماس: مذاکرات وین در هفته‌های آتی به نتیجه می‌رسد

هایکو ماس: مذاکرات وین در هفته‌های آتی به نتیجه می‌رسد وزیر خارجه آلمان: گمان می‌کنیم که مذاکرات به هدف خود برسد. فکر می‌کنم که مذاکرات در هفته‌های آتی به نتیجه برسد

هایکو ماس: مذاکرات وین در هفته‌های آتی به نتیجه می‌رسد

وزیر خارجه آلمان:

گمان می‌کنیم که مذاکرات به هدف خود برسد. فکر می‌کنم که مذاکرات در هفته‌های آتی به نتیجه برسد