رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ریچارد دانر درگذشت/ وداع با کارگردان «سوپرمن» و «اسلحه مرگبار»

ریچارد دانر درگذشت/ وداع با کارگردان «سوپرمن» و «اسلحه مرگبار» ریچارد دانر کارگردان و تهیه کننده مطرح سینما که بیشتر برای ساخت سری فیلم های «اسلحه مرگبار»، «گونیز» و نسخه اصلی «سوپرمن» شناخته می شد، در ۹۱ سالگی درگذشت

ریچارد دانر درگذشت/ وداع با کارگردان «سوپرمن» و «اسلحه مرگبار»

ریچارد دانر کارگردان و تهیه کننده مطرح سینما که بیشتر برای ساخت سری فیلم های «اسلحه مرگبار»، «گونیز» و نسخه اصلی «سوپرمن» شناخته می شد، در ۹۱ سالگی درگذشت