رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن برکت در مقابل ویروس‌ آلفا و بتا اثربخشی دارد

واکسن برکت در مقابل ویروس‌ آلفا و بتا اثربخشی دارد محرز، متخصص بیماری‌های عفونی و مجری طرح کارآزمایی بالینی واکسن برکت: واکسن برکت بر روی جهش‌های بتا و آلفا موثر است، اما هنوز در خصوص نوع دلتا نتوانستیم به نتیجه‌ای برسیم.  

واکسن برکت در مقابل ویروس‌ آلفا و بتا اثربخشی دارد

محرز، متخصص بیماری‌های عفونی و مجری طرح کارآزمایی بالینی واکسن برکت:

واکسن برکت بر روی جهش‌های بتا و آلفا موثر است، اما هنوز در خصوص نوع دلتا نتوانستیم به نتیجه‌ای برسیم.