رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن‌های کرونا علیه سویه‌های این ویروس به شدت موثرند

واکسن‌های کرونا علیه سویه‌های این ویروس به شدت موثرند نتایج یک مطالعه بزرگ در کانادا نشان می‌دهد که واکسن‌های کرونا مورد استفاده در این کشور، یعنی واکسن‌های فایزر، مدرنا و آسترازنکا در برابر چهار سویه مهم و نگران کننده این ویروس که آلفا (B.۱.۱.۷)، بتا (B.۱.۳۵۱)، گاما (P.۱) و دلتا (B.۱.۶۱۷.۲) هستند به شدت موثرند. […]

واکسن‌های کرونا علیه سویه‌های این ویروس به شدت موثرند

نتایج یک مطالعه بزرگ در کانادا نشان می‌دهد که واکسن‌های کرونا مورد استفاده در این کشور، یعنی واکسن‌های فایزر، مدرنا و آسترازنکا در برابر چهار سویه مهم و نگران کننده این ویروس که آلفا (B.۱.۱.۷)، بتا (B.۱.۳۵۱)، گاما (P.۱) و دلتا (B.۱.۶۱۷.۲) هستند به شدت موثرند.

نتایج این مطالعه نشان داد واکسیناسیون کامل، تقریبا همان محافظتی را که در برابر سویه‌های آلفا، بتا و گاما ایجاد می‌کند، در برابر گونه دلتا نیز به فرد می‌دهد.

داده‌های این مطالعه نشان می‌دهد واکسیناسیون کرونا از بستری شدن مبتلایان به گونه‌های مختلف کرونا در بیمارستان و مرگ و میر آن‌ها پیشگیری می‌کند.

به گزارش ایرنا، سویه ویروس کرونا که در انگلیس شناسایی شد، آلفا نامگذاری شد.

همچنین سویه‌های شناسایی شده در آفریقای جنوبی، هند و برزیل به ترتیب بتا، دلتا و گاما نام دارند.