رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ربیعی: اصل خرابکاری در ساختمان انرژی اتمی کرج را تایید میکنم

ربیعی: اصل خرابکاری در ساختمان انرژی اتمی کرج را تایید میکنم/آسیب مختصری به سقف یکی از سوله ها وارد شده است واکنش سخنگوی دولت درباره اقدام خرابکارانه در یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران واقع در اطراف کرج در روز بیست و سوم ژوئن: اصل خرابکاری را تایید می کنم و منجر به آسیب […]

ربیعی: اصل خرابکاری در ساختمان انرژی اتمی کرج را تایید میکنم/آسیب مختصری به سقف یکی از سوله ها وارد شده است

واکنش سخنگوی دولت درباره اقدام خرابکارانه در یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران واقع در اطراف کرج در روز بیست و سوم ژوئن:

اصل خرابکاری را تایید می کنم و منجر به آسیب قابل توجه انسانی و تجهیزاتی نشده است.

آسیب مختصری به سقف یکی از سوله ها وارد شده که در حال تعویض آن هستند.

عکس هوایی که در برخی رسانه ها از آسیب وارده به این سایت منتشر شده، در واقع تصویری است که بعد از برداشتن سقف جهت تعمیر،‌ به صورت عکس هوایی گرفته اند و تفاسیر انجام گرفته در فضای رسانه ای دقیق نیست.

تاکنون همه شاهد بودند هر خرابکاری صورت گرفته توان ایران افزایش یافت.