رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پذیرش در کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای سهمیه‌های جدید

پذیرش در کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای سهمیه‌های جدید براساس تصمیم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرش در کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای سهمیه‌های جدید خواهد بود.

پذیرش در کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای سهمیه‌های جدید

براساس تصمیم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرش در کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای سهمیه‌های جدید خواهد بود.