رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آژانس: ایران به‌دنبال تولید فلز اورانیوم ۲۰% است

آژانس: ایران به‌دنبال تولید فلز اورانیوم ۲۰% است رسانه‌های غربی به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند که ایران تصمیم دارد از اورانیوم ۲۰ درصدی تولید شده در مراکز هسته‌ای خود برای تأمین سوخت مورد نیاز رأکتور تحقیقاتی تهران استفاده کند.

آژانس: ایران به‌دنبال تولید فلز اورانیوم ۲۰% است

رسانه‌های غربی به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند که ایران تصمیم دارد از اورانیوم ۲۰ درصدی تولید شده در مراکز هسته‌ای خود برای تأمین سوخت مورد نیاز رأکتور تحقیقاتی تهران استفاده کند.