رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر نیرو:ماینرها تا آخر تابستان خاموش می‌شوند.

وزیر نیرو:ماینرها تا آخر تابستان خاموش می‌شوند. ان‌شاء‌الله بتوانیم از دو هفته آتی که با افزایش دما و افزایش مصرف مواجه هستیم عبور کنیم.

وزیر نیرو:ماینرها تا آخر تابستان خاموش می‌شوند.

ان‌شاء‌الله بتوانیم از دو هفته آتی که با افزایش دما و افزایش مصرف مواجه هستیم عبور کنیم.