رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جف بزوس ثروتمندترین مرد تاریخ شد

جف بزوس ثروتمندترین مرد تاریخ شد موسس ۵۷ ساله آمازون با ۲۱۱ میلیارد دلار ثروت، رکورد جدیدی را برای مردان در زمین به ثبت رساند. وی تنها در روز سه شنبه ۸.۴ میلیارد دلار دیگر به ثروتش افزوده شد.

جف بزوس ثروتمندترین مرد تاریخ شد

موسس ۵۷ ساله آمازون با ۲۱۱ میلیارد دلار ثروت، رکورد جدیدی را برای مردان در زمین به ثبت رساند.

وی تنها در روز سه شنبه ۸.۴ میلیارد دلار دیگر به ثروتش افزوده شد.