رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی چند شبکه قاچاق واکسن تقلبی کرونا

شناسایی چند شبکه قاچاق واکسن تقلبی کرونا وزارت اطلاعات اعلام کرد که چند شبکه قاچاق و تقلب در زمینه خرید، فروش و توزیع غیر قانونی واکسن کرونا در برخی از نقاط کشور شناسایی و تعدادی از سودجویان شبکه‌ای دستگیر شدند.

شناسایی چند شبکه قاچاق واکسن تقلبی کرونا

وزارت اطلاعات اعلام کرد که چند شبکه قاچاق و تقلب در زمینه خرید، فروش و توزیع غیر قانونی واکسن کرونا در برخی از نقاط کشور شناسایی و تعدادی از سودجویان شبکه‌ای دستگیر شدند.