رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار وزیر خارجه هند با ابراهیم رییسی

دیدار وزیر خارجه هند با ابراهیم رییسی وزیر خارجه هند در این دیدار پیام نخست وزیر هند را تقدیم سید ابراهیم رییسی رییس جمهور منتخب کرد

دیدار وزیر خارجه هند با ابراهیم رییسی

وزیر خارجه هند در این دیدار پیام نخست وزیر هند را تقدیم سید ابراهیم رییسی رییس جمهور منتخب کرد