رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیانیه مشترک طالبان و دولت افغانستان بعد از نشست تهران؛

بیانیه مشترک طالبان و دولت افغانستان بعد از نشست تهران؛ ادامه جنگ به آینده افغانستان لطمه می زند و راه حل بحران، گفتگو است. بنا شد از مرحله جنگ به صلح منتقل شویم. نوع نظام سیاسی افغانستان نیازمند رایزنی های بیشتر است. ما حملاتی را که منجر به خونریزی و تخریب زیرساخت های افغانستان می […]

بیانیه مشترک طالبان و دولت افغانستان بعد از نشست تهران؛

ادامه جنگ به آینده افغانستان لطمه می زند و راه حل بحران، گفتگو است. بنا شد از مرحله جنگ به صلح منتقل شویم.

نوع نظام سیاسی افغانستان نیازمند رایزنی های بیشتر است. ما حملاتی را که منجر به خونریزی و تخریب زیرساخت های افغانستان می شود, محکوم می کنیم.