رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت جهانپور خطاب به پزشکان: ‏یکی دو ماه از شمال شهر و بیمارستان خصوصی دل بکنید و به سیستان و بلوچستان بیایید

توییت جهانپور خطاب به پزشکان: ‏یکی دو ماه از شمال شهر و بیمارستان خصوصی دل بکنید و به سیستان و بلوچستان بیایید نیاز نیست فریاد بزنید و کمدی دایه دلسوزتر از مادر بازی کنید، یکی دو ماه مهمان مردم ‎سیستان و بلوچستان و… باشید. سفره این مردم رنگین نیست ولی جانشان کم بهاتر از سلبریتی […]

توییت جهانپور خطاب به پزشکان: ‏یکی دو ماه از شمال شهر و بیمارستان خصوصی دل بکنید و به سیستان و بلوچستان بیایید

نیاز نیست فریاد بزنید و کمدی دایه دلسوزتر از مادر بازی کنید، یکی دو ماه مهمان مردم ‎سیستان و بلوچستان و… باشید.

سفره این مردم رنگین نیست ولی جانشان کم بهاتر از سلبریتی ها نیست!