رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساعت اجرای طرح ترافیک تغییر کرد

ساعت اجرای طرح ترافیک تغییر کرد هاشمی، معاون شهردار تهران: جهت تسهیل در تردد شهروندان، آغاز اجرای طرح ترافیک از شنبه ۸ و ۳۰ دقیقه است و از ساعت ۱۳ خروج خودروها از طرح، رایگان و آزاد خواهد بود

ساعت اجرای طرح ترافیک تغییر کرد

هاشمی، معاون شهردار تهران:

جهت تسهیل در تردد شهروندان، آغاز اجرای طرح ترافیک از شنبه ۸ و ۳۰ دقیقه است و از ساعت ۱۳ خروج خودروها از طرح، رایگان و آزاد خواهد بود