رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات کاهش ساعت ادارات

جزئیات کاهش ساعت ادارات تا پایان مرداد ساعت کار ادارات و بانک‌ها از ۷ صبح تا ساعت ۱۳ و پنجشنبه‌ها هم ادارات و بانک‌ها تعطیل خواهند بود. با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات، ساعت اجرای طرح ترافیک در پایتخت از فردا (شنبه) از ۸:۳۰ تا ۱۶ خواهد بود. معاون شهردار تهران: برای سهولت در […]

جزئیات کاهش ساعت ادارات

تا پایان مرداد ساعت کار ادارات و بانک‌ها از ۷ صبح تا ساعت ۱۳ و پنجشنبه‌ها هم ادارات و بانک‌ها تعطیل خواهند بود.

با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات، ساعت اجرای طرح ترافیک در پایتخت از فردا (شنبه) از ۸:۳۰ تا ۱۶ خواهد بود.

معاون شهردار تهران: برای سهولت در تردد شهروندان از ساعت ۸:۳۰ و تا ۱۳، یک بار خروج خودروها از طرح ترافیک رایگان است.