رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت شیرخام ۶۴۰۰ تومان تصویب شد

قیمت شیرخام ۶۴۰۰ تومان تصویب شد وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای اعلام کرد که شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قیمت هرکیلوگرم شیرخام را ۶,۴۰۰ تومان تصویب کرد و براساس مصوبه این شورا شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فراورده‌های لبنی و دام زنده آزاد است./مهر

قیمت شیرخام ۶۴۰۰ تومان تصویب شد

وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای اعلام کرد که شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قیمت هرکیلوگرم شیرخام را ۶,۴۰۰ تومان تصویب کرد و براساس مصوبه این شورا شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فراورده‌های لبنی و دام زنده آزاد است./مهر