رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات و صفر تا صد حادثه در پارک ملت تهران

جزئیات و صفر تا صد حادثه بامداد امروز در پارک ملت تهران پس از شنیدن صدای مهیب عوامل امدادی و انتظامی در محل حاضر شدند ولی این انفجار خوشبختانه هیچ خسارت یا مجروحی نداشته است.

جزئیات و صفر تا صد حادثه بامداد امروز در پارک ملت تهران

پس از شنیدن صدای مهیب عوامل امدادی و انتظامی در محل حاضر شدند ولی این انفجار خوشبختانه هیچ خسارت یا مجروحی نداشته است.