رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تغییر موضع کیهان در مورد طالبان

تغییر موضع کیهان در مورد طالبان طالبان نوع جدیدی از تمامیت‌خواهی را نشان می‌دهد روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: «طالبان امروز» اصرار دارد ما قبول کنیم با طالبان گذشته و حکومت مطلوب فعلی آنان با حکومت امارات گذشته، تفاوت بنیادی دارد. روشی که طالبان برای سیطره بر افغانستان در پیش گرفته است، وادارکردن بقیه طوایف […]

تغییر موضع کیهان در مورد طالبان

طالبان نوع جدیدی از تمامیت‌خواهی را نشان می‌دهد

روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: «طالبان امروز» اصرار دارد ما قبول کنیم با طالبان گذشته و حکومت مطلوب فعلی آنان با حکومت امارات گذشته، تفاوت بنیادی دارد.

روشی که طالبان برای سیطره بر افغانستان در پیش گرفته است، وادارکردن بقیه طوایف و مذاهب به تمکین در برابر سیطره مطلق خود است و این در واقع نوعی جدید از «تمامیت‌خواهی» این گروه می‌باشد که اگر بر افغانستان مسلط گردد.

قطعاً برای ساکت کردن دیگران دست به سلاح می‌برد و به قول و قرارهای فعلی خود پشت می‌کند.