رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز ثبت نام واکسیناسیون افراد ۶۵ سال به بالا

آغاز ثبت نام واکسیناسیون افراد ۶۵ سال به بالا سایت ثبت‌نام واکسیناسیون برای متولدین ۱۳۳۵ و قبل از آن در salamat.gov.ir باز شد. ثبت‌نام کنندگان باید حتما منتظر پیامک نوبت بمانند و مراجعه بدون نوبت به پایگاه‌های واکسیناسیون خودداری فرمایند.

آغاز ثبت نام واکسیناسیون افراد ۶۵ سال به بالا

سایت ثبت‌نام واکسیناسیون برای متولدین ۱۳۳۵ و قبل از آن در salamat.gov.ir باز شد.

ثبت‌نام کنندگان باید حتما منتظر پیامک نوبت بمانند و مراجعه بدون نوبت به پایگاه‌های واکسیناسیون خودداری فرمایند.