رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از رشته‌های غیر مرتبط لغو شد

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از رشته‌های غیر مرتبط لغو شد بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش کشور، از سال ۱۴۰۱، سنجش و پذیرش داوطلبان در آزمون ‌کارشناسی ارشد فقط از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی رشته‌های «مرتبط» امکان‌پذیر خواهد بود.

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از رشته‌های غیر مرتبط لغو شد

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش کشور، از سال ۱۴۰۱، سنجش و پذیرش داوطلبان در آزمون ‌کارشناسی ارشد فقط از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی رشته‌های «مرتبط» امکان‌پذیر خواهد بود.