رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تلگرام راه جدیدی را برای کسانی که رمز دوم را فراموش کرده‌اند، معرفی کرد!

تلگرام راه جدیدی را برای کسانی که رمز دوم را فراموش کرده‌اند، معرفی کرد! قبلا اگر شما رمز دوم را فراموش می‌کردید و ایمیل ریکاوری هم برای اکانت‌تان تعریف نکرده بودید، عملا هرگز نمی‌توانستید در تلگرام لاگین جدید کنید و باید مواظب همان لاگین‌های موجود می‌بودید! اما تلگرام گزینه جدیدی برای این دسته از افراد […]

تلگرام راه جدیدی را برای کسانی که رمز دوم را فراموش کرده‌اند، معرفی کرد!

قبلا اگر شما رمز دوم را فراموش می‌کردید و ایمیل ریکاوری هم برای اکانت‌تان تعریف نکرده بودید، عملا هرگز نمی‌توانستید در تلگرام لاگین جدید کنید و باید مواظب همان لاگین‌های موجود می‌بودید!

اما تلگرام گزینه جدیدی برای این دسته از افراد معرفی کرده که با استفاده از لاگین موجود، فرد می‌تواند یک‌هفته پس از درخواست، رمز دوم جدیدی را بدون دانستن رمز قبلی تعریف کند