رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصوبه «ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد از رشته‌های غیرمرتبط» لغو شد

مصوبه «ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد از رشته‌های غیرمرتبط» لغو شد وزارت علوم مصوبه ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد از رشته‌های غیرمرتبط را تا زمان انجام بررسی‌های بیشتر و کارشناسانه لغو کرد.

مصوبه «ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد از رشته‌های غیرمرتبط» لغو شد

وزارت علوم مصوبه ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد از رشته‌های غیرمرتبط را تا زمان انجام بررسی‌های بیشتر و کارشناسانه لغو کرد.