رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تماس میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از حصر با سیدمحمد خاتمی

تماس میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از حصر با سیدمحمد خاتمی صبح امروز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از حصر با سید محمدخاتمی تماس تلفنی داشتند. این دومین تماس همراهان جنبش سبز و اصلاحات از زمان حصر تاکنون است. در این تماس تلفنی، این یاران قدیمی ضمن احوال پرسی در خصوص موضوعات مختلف گفت و […]

تماس میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از حصر با سیدمحمد خاتمی

صبح امروز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از حصر با سید محمدخاتمی تماس تلفنی داشتند. این دومین تماس همراهان جنبش سبز و اصلاحات از زمان حصر تاکنون است.

در این تماس تلفنی، این یاران قدیمی ضمن احوال پرسی در خصوص موضوعات مختلف گفت و گو کرده‌اند./ امتداد