رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اخطار به واردکنندگان بخش خصوصی واکسن کرونا؛ واکسن نیاورید مجوزتان منقضی می شود

اخطار به واردکنندگان بخش خصوصی واکسن کرونا؛ واکسن نیاورید مجوزتان منقضی می شود در حالی که ریاحی، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی تهران بارها نسبت به اقدام واردات واکسن کرونا، توسط بخش خصوصی تاکید کرده بود، امروز سازمان غذا و دارو نسبت به ارسال نامه ای مبنی بر منقضی شدن مجوز واردات واکسن آن ها […]

اخطار به واردکنندگان بخش خصوصی واکسن کرونا؛ واکسن نیاورید مجوزتان منقضی می شود

در حالی که ریاحی، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی تهران بارها نسبت به اقدام واردات واکسن کرونا، توسط بخش خصوصی تاکید کرده بود، امروز سازمان غذا و دارو نسبت به ارسال نامه ای مبنی بر منقضی شدن مجوز واردات واکسن آن ها در صورت وارد نکردن واکسن، خبر داد.