رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردم دیگر توصیه‌ها را اطاعت نمی‌کنند / خوزستان در ۷۵ درصد روزها در “موج” بوده است

مردم دیگر توصیه‌ها را اطاعت نمی‌کنند / خوزستان در ۷۵ درصد روزها در “موج” بوده است معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: از ابتدای بروز کرونا تاکنون حدود ۵۰۰ روز گذشته است و ۷۵ درصد این روزها در استان خوزستان در موج کرونا بوده‌ایم و هیچ استان دیگری این گونه نبوده است. نرفتن […]

مردم دیگر توصیه‌ها را اطاعت نمی‌کنند / خوزستان در ۷۵ درصد روزها در “موج” بوده است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:

از ابتدای بروز کرونا تاکنون حدود ۵۰۰ روز گذشته است و ۷۵ درصد این روزها در استان خوزستان در موج کرونا بوده‌ایم و هیچ استان دیگری این گونه نبوده است.

نرفتن به تجمعات باید در دستور کار ما قرار بگیرد. در خوزستان می‌بینیم الی ماشاءالله جلسات، مراسم، عروسی و عزا برگزار می‌شود و در یک مراسم ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر مبتلا می‌شوند و منجر به فوت چند نفر دیگر خواهند شد.