رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون افراد بالای ۱۸سال مشروط به تولید انبوه واکسن داخلی

واکسیناسیون افراد بالای ۱۸سال مشروط به تولید انبوه واکسن داخلی رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت: بر اساس پیش بینی ها، تزریق واکسن برای افراد بالای ۱۸ سال در کشور تا پایان دی ماه به اتمام می رسد. این مهم زمانی محقق خواهد شد که واکسن تولید داخل در کشور به حد قابل قبولی برسد […]

واکسیناسیون افراد بالای ۱۸سال مشروط به تولید انبوه واکسن داخلی

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:
بر اساس پیش بینی ها، تزریق واکسن برای افراد بالای ۱۸ سال در کشور تا پایان دی ماه به اتمام می رسد.

این مهم زمانی محقق خواهد شد که واکسن تولید داخل در کشور به حد قابل قبولی برسد و به دست ما برسد و تزریق واکسن با سرعت انجام بگیرد.

در سه هفته گذشته برخی کشور ها به دلیل فشار آمریکا از دادن واکسن به ایران امتناع کردند.