رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بورل: هم به ایران فشار می‎آوریم و هم با آن‎ها همکاری می‎کنیم

بورل: هم به ایران فشار می‎آوریم و هم با آن‎ها همکاری می‎کنیم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: در قبال ایران موضعی متوازن داریم. هنگامی که ضروری بدانیم علیه ایران در بسیاری از حوزه‌های سیاسی فشار اعمال می‌کنیم، هر زمان هم ضروری باشد دنبال همکاری خواهیم بود.

بورل: هم به ایران فشار می‎آوریم و هم با آن‎ها همکاری می‎کنیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: در قبال ایران موضعی متوازن داریم. هنگامی که ضروری بدانیم علیه ایران در بسیاری از حوزه‌های سیاسی فشار اعمال می‌کنیم، هر زمان هم ضروری باشد دنبال همکاری خواهیم بود.