رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اخذ مالیات از خانه‌های خالی از یک هفته دیگر

اخذ مالیات از خانه‌های خالی از یک هفته دیگر؛ اسلامی، وزیر راه و شهرسازی: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی را پس از شناسایی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی از یک هفته دیگر؛

اسلامی، وزیر راه و شهرسازی: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی را پس از شناسایی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم.