رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفر به مازندران، ممنوع!

سفر به مازندران، ممنوع! عبادی، سرپرست پلیس راه مازندران: تمامی ورودی‌های مازندران برای ورود خودرو‌های غیربومی مسدود است. از دیروز ۱۱۶ دستگاه خودرو بازگردانده شده و ۴۵۰ خودرو نیز اعمال قانون شدند.

سفر به مازندران، ممنوع!

عبادی، سرپرست پلیس راه مازندران: تمامی ورودی‌های مازندران برای ورود خودرو‌های غیربومی مسدود است.

از دیروز ۱۱۶ دستگاه خودرو بازگردانده شده و ۴۵۰ خودرو نیز اعمال قانون شدند.