رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اصغرفرهادی و سایر عوامل فیلم قهرمان روی فرش قرمز جشنواره کن

اصغرفرهادی و سایر عوامل فیلم قهرمان روی فرش قرمز جشنواره کن همزمان با برگزاری فرش قرمز نمایش فیلم «قهرمان» ساخته جدید اصغر فرهادی در جشنواره فیلم کن، آواز معروف «مرغ سحر» از محمد رضا شجریان طنین انداز شد.

اصغرفرهادی و سایر عوامل فیلم قهرمان روی فرش قرمز جشنواره کن

همزمان با برگزاری فرش قرمز نمایش فیلم «قهرمان» ساخته جدید اصغر فرهادی در جشنواره فیلم کن، آواز معروف «مرغ سحر» از محمد رضا شجریان طنین انداز شد.