رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون امنیتی وزیر کشور: ضرورت بازشدن مدارس جای تردید و ابهام ندارد

معاون امنیتی وزیر کشور: ضرورت بازشدن مدارس جای تردید و ابهام ندارد معاون امنیتی وزیر کشور: درخصوص ضرورت باز شدن مدارس بنا به دلایل مختلف آموزشی و اجتماعی جای تردید و ابهام وجود ندارد. تلاش بر این است که با کاهش بیماری در کشور و افزایش روند واکسیناسیون، مدارس در کشور بازگشایی شود. دانشگاه‌ها با […]

معاون امنیتی وزیر کشور: ضرورت بازشدن مدارس جای تردید و ابهام ندارد

معاون امنیتی وزیر کشور:
درخصوص ضرورت باز شدن مدارس بنا به دلایل مختلف آموزشی و اجتماعی جای تردید و ابهام وجود ندارد.
تلاش بر این است که با کاهش بیماری در کشور و افزایش روند واکسیناسیون، مدارس در کشور بازگشایی شود.
دانشگاه‌ها با توجه به محیط خوابگاه و مکان غذاخوری وضعیتی متفاوت‌تر از مدارس دارند.
مقرر شد که وزارت علوم برنامه جامع و کاملی را در خصوص بازگشایی دانشگاه‌ها ارائه دهد و تصمیمات لازم با نظر ستاد ملی کرونا گرفته می‌شود.
روند واکسیناسیون در کشور در حال انجام است.