رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اثربخشی ۹۱ درصدی واکسن مشترک کرونا ایران و کوبا با تزریق دوز یادآور

اثربخشی ۹۱ درصدی واکسن مشترک کرونا ایران و کوبا با تزریق دوز یادآور احسان مصطفوی مدیر پروژه کارآزمایی بالینی فاز سه واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا: بررسی تزریق ۲ دوز واکسن سوبرانا۲ (واکسن کرونا مشترک ایران و کوبا) به همراه با واکسن یادآور (دوز بوستر سوبراناپلاس) در کارآزمایی بالینی فاز سوم که در کوبا […]

اثربخشی ۹۱ درصدی واکسن مشترک کرونا ایران و کوبا با تزریق دوز یادآور

احسان مصطفوی مدیر پروژه کارآزمایی بالینی فاز سه واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا:

بررسی تزریق ۲ دوز واکسن سوبرانا۲ (واکسن کرونا مشترک ایران و کوبا) به همراه با واکسن یادآور (دوز بوستر سوبراناپلاس) در کارآزمایی بالینی فاز سوم که در کوبا انجام شده، ۹۱ درصد اثربخشی داشته است.

اثربخشی این واکسن، علیه موارد شدید کرونا و نداشتن موارد فوتی برابر با ۱۰۰ درصد گزارش شده است.

نتایج اولیه کارآزمایی بالینی فاز سه واکسن در ایران هم در اوایل شهریور مشخص می‌شود.